Välkommen till Faihido Administration!

Faihido Administration är ett privat konsultbolag.

Företaget erbjuder konsulttjänster inom vårdadministration, verksamhetsutveckling och  IT; Primärt på distans.

Vi kan erbjuda tjänster inom;

  • Vårdadministration- och medicinsk sekreterarservice
  • Verksamhetsutveckling inom vården/vårdverksamheter
  • Utbildning inom bl.a. vårdsystem och IT-stöd
  • Utbildning inom Dataskyddsförordningen (GDPR)
  • Dataskyddsombud i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)
  • Framtagning av hemsidor
  • Allmän kontorsservice
  • m.m.

Att köpa administrativa tjänster på distans medför kostnadsbesparingar för dig som kund då behovet av kontorsutrymme för personal och/eller konsult minskar. Likaså minskar behovet av teknisk utrustning- och övrigt kontorsmaterial. Därtill kan du fokusera på det som är viktigt för kärnverksamheten, utan att knyta upp resurser på tidsödande administration. Som fristående konsult kan vi även täcka upp vid arbetstoppar, sjukdomar och så vidare.

Att köpa administration på distans är framtidens melodi.

Alla uppdrag är av intresse, små som stora. För ett prisförslag/offert, hör av er till:

Faihido Administration
Elin Holm, Vårdadministratör och ägare

E-post: info@faihidoadministration.se
Mobil: 0738-49 46 31

Erbjudna tjänster

Faihido Administration erbjuder tjänster inom

Vårdadministration- och medicinska sekreterartjänster, exempelvis

  • Journalföring
  • Transkribering
  • Renskrivning
  • Dokumentation
  • Framtagning statistik och underlag
  • Verksamhetsuppföljning
  • Utbildning inom vårdsystem och IT-stöd
  • Vårdkontaktsuppföljning i regionernas olika IT-system (ex vårdfaktura)
  • Personal- och löneadministration
  • Budget- och uppföljning
  • Hantering av interna- och externa kontakter

Verksamhetsutveckling inom vården, exempelvis

  • Projektleda uppstart av nya vårdenheter
  • Framtagning/revidering ledningssystem
  • Framtagning/revidering verksamhetsstrategier
  • Framtagning/revidering policies
  • Processkartläggning och digitalisering
  • Arbetsledning och schemaläggning

Konsulttjänster inom SoL och LSS, exempelvis

  • Framtagning av rutiner på arbetsgrupp- och individnivå
  • Framtagning genomförandeplaner på individnivå
  • Tydliggörandepedagogik

IT-tjänster, exempelvis

  • Utbildning inom Dataskyddsförordningen (GDPR) och informationssäkerhet
  • Dataskyddsombud
  • Framtagning av en ny hemsida för företag- och privatpersoner, inkl domänregistering, webbhotell- och webbmejl (vid behov). Vi utvecklar hemsidor både från befintliga WordPress-teman till webbsidor som är utvecklade helt från grunden.
  • Programmerings/scriptningshjälp (HTML5, PHP, Javascript mm).
  • Databashjälp (MSSQL, MySQL mm).

Allmän kontorsservice, exempelvis

  • Transkribering av intervjuer eller andra inspelade ljudfiler som exempelvis inspelade samtal på telefonsvar/växel. Resultatet levereras i ett lämpligt överenskommet format. För intervjuer tillhandahålls resultatet i en välstrukturerad Word-fil. Transkribering utförs på svenska, engelska samt det medicinska språket (latin och grekiska).
  • Föra anteckningar/sekreterartjänst på distans
  • Korrekturläsning
  • Språkgranskning
  • Dataregistrering
  • Fakturering
  • Personal- och löneadministrering
  • Skrivtolkning/renskrivning av pappersdokument till digitalt format.
  • Statistik. Föra statistik samt framställa rapporter med visuella grafer.
  • Framtagning mallar-/blanketter i Word- eller PDF.

Om Faihido Administration

Hösten 2017 grundade Elin Holm företaget Faihido Administration i Stockholm.

Faihido är ett gammalt vikingaord och betyder att skriva eller efterlämna ett budskap till omvärlden; Vilket vikingarna gjorde via runstenar som efterlämnades till senare generationer.

Målsättningen med Faihido Administration är att erbjuda administrativa tjänster på distans för kunder över hela Sverige.

Med 20 års arbetslivserfarenhet inom vården som undersköterska och sedemera som vårdadministratör/medicinsk sekreterare, så är det just vårdspektrat som Elins hjärta klappar mest för.

Affärslogiken är enkel: Fasta- och rörliga kostnader för administrativ personal inom bl.a. vården kan minskas betydligt ifall man har resurser på distans. Distansarbete löser platsbrist-, kostnadsbesparingsmål- samt ger en utmärkt extra resurs vid arbetstoppar osv.

Med tillgång till mångårig specialistkompetens inom IT kan Faihido Administration även erbjuda tjänster på distans avseende framtagning av hemsidor, programmering osv. Denna kompetens gör även så att Faihido Administration kan erbjuda arbetssätt- och metoder via en rad olika tekniska lösningar. Samt även handha rent praktiska bekymmer som ljudfilsformat osv.

Nyheter

Att hålla föredrag gör mig varm om hjärtat!

Jag har fått fler och fler förfrågningar om att hålla föredrag, med lite olika inriktningar. Exempelvis så har jag hållit föredrag om skillnader och liknelser i hur man bedriver vård på en traditionell vårdcentral jämfört på en digital vårdgivare, utifrån ett vårdadministrativt perspektiv. Jag har även berättat om min livs resa med utbildningar, anställningar, hur …

Uppdaterat lönestatistik

Jag har tagit mig tid och uppdaterat lönestatistiken för vårdadministratörer/medicinska sekreterare. Följ länken för mer information https://www.vårdadministratör.se/statistik/