Välkommen till Faihido Administration!

Medicinsk sekreterare
Vårdadministratör

Faihido Administration är ett privat serviceföretag.

Affärsidén är att erbjuda tjänster inom vårdadministration-, medicinsk sekreterarservice och allmän kontorsservice mot kunder över hela Sverige på distans.

Att köpa administrativa tjänster på distans medför kostnadsbesparingar för er som kund avseende kontors-/lokalutrymme, teknisk utrustning och övrigt kontorsmaterial. Därtill kan ni fokusera på det som är viktigt för kärnverksamheten, utan att knyta upp resurser på tidsödande administration. Vi kan även täcka upp vid arbetstoppar, sjukdomar osv; Som ett fristående komplement till fast personal.

Administrativ personal på distans är framtidens melodi.

Alla uppdrag är av intresse, små som stora. För ett prisförslag/offert hör av er till:

Faihido Administration
Elin Holm, Vårdadministratör och ägare

E-post: info@faihidoadministration.se
Mobil: 0738-49 46 31

Erbjudna tjänster

Faihido Administration erbjuder tjänster inom

Allmän kontorsservice
Transkribering av intervjuer eller andra inspelade ljudfiler som exempelvis inspelade samtal på telefonsvar/växel. Resultatet levereras i ett lämpligt överenskommet format. För intervjuer tillhandahålls resultatet i en välstrukturerad Word-fil. Transkribering utförs på svenska, engelska samt det medicinska språket (latin och grekiska).
Föra anteckningar/sekreterartjänst på distans
Korrekturläsning
Språkgranskning
Dataregistrering
Fakturering
Personal- och löneadministrering
Skrivtolkning/renskrivning av pappersdokument till digitalt format.
Statistik. Föra statistik samt framställa rapporter med visuella grafer.
Framtagning mallar-/blanketter i Word- eller PDF.

Vårdadministration/medicinska sekreterartjänster
Transkribering
Renskrivning
Fakturering
Personal- och löneadministration
Myndighetskontakter
Kundkontakter
Leverantörskontakt- och uppföljning

Konsulttjänster inom SoL och LSS
Framtagning av rutiner på arbetsgrupp- och individnivå
Framtagning genomförandeplaner på individnivå
Tydliggörandepedagogik

IT-tjänster
Framtagning av en egen hemsida samt mail för företag- och privatpersoner. Allt ifrån en helt egen unik design till mallbaserade hemsidor med hjälp av exempelvis WordPress-teman som anpassas till ändamålet.
Programmeringshjälp/scriptning HTML5, PHP, Javascript, SQL
Databashjälp MySQL, MSSQL

Om Faihido Administration

Hösten 2017 grundade Elin Holm företaget Faihido Administration i Stockholm.

Faihido är ett gammalt vikingaord och betyder att skriva eller efterlämna ett budskap till omvärlden; Vilket vikingarna gjorde via runstenar som efterlämnades till senare generationer.

Målsättningen med Faihido Administration är att erbjuda administrativa tjänster på distans för kunder över hela Sverige.

Med över 16 års arbetslivserfarenhet inom vården som undersköterska och sedemera som vårdadministratör/medicinsk sekreterare, så är det just vårdspektrat som Elins hjärta klappar mest för.

Affärslogiken är enkel: Fasta- och rörliga kostnader för administrativ personal inom bl.a. vården kan minskas betydligt ifall man har resurser på distans. Distansarbete löser platsbrist-, kostnadsbesparingsmål- samt ger en utmärkt extra resurs vid arbetstoppar osv.

Med tillgång till mångårig specialistkompetens inom IT kan Faihido Administration även erbjuda tjänster på distans avseende framtagning av hemsidor, programmering osv. Denna kompetens gör även så att Faihido Administration kan erbjuda arbetssätt- och metoder via en rad olika tekniska lösningar. Samt även handha rent praktiska bekymmer som ljudfilsformat osv.

Nyheter

Kärt barn har många namn – läkarsekreterare/medicinsk sekreterare/vårdadministratör

Det är inte alltid lätt att hitta den information man söker. Alla känner igen frustrationen som kryper på en, när man inte finner det som man letar efter på internet via sökmotorer som Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo osv. Samma frustration fast omvänt, kan man ibland känna som entreprenör och företagare på nätet. Varför hamnar jag …

Varmt välkomna till Faihido Administrations hemsida

Denna höst lanserar Faihido Administration sin verksamhet med att tillhandahålla administrativa tjänster på distans. Idén som ligger till grund för Faihido Administration är den om ett modernt serviceföretag som spar tid-, plats- och rum åt sina kunder. Från embryot om det moderna serviceföretaget har nu ett färdigt koncept tagits fram. Nu slår vi upp portarna …

Kontaktinformation

Faihido Administration
Elin Holm, Vårdadministratör och ägare

E-post: info@faihidoadministration.se
Mobil: 0738-49 46 31

Innehar F-skatt