Erbjudna tjänster

Faihido Administration erbjuder tjänster inom

Vårdadministration- och medicinska sekreterartjänster, exempelvis

  • Journalföring
  • Transkribering
  • Renskrivning
  • Dokumentation
  • Framtagning statistik och underlag
  • Verksamhetsuppföljning
  • Utbildning inom vårdsystem och IT-stöd
  • Vårdkontaktsuppföljning i regionernas olika IT-system (ex vårdfaktura)
  • Personal- och löneadministration
  • Budget- och uppföljning
  • Hantering av interna- och externa kontakter

Verksamhetsutveckling inom vården, exempelvis

  • Projektleda uppstart av nya vårdenheter
  • Framtagning/revidering ledningssystem
  • Framtagning/revidering verksamhetsstrategier
  • Framtagning/revidering policies
  • Processkartläggning och digitalisering
  • Arbetsledning och schemaläggning

Konsulttjänster inom SoL och LSS, exempelvis

  • Framtagning av rutiner på arbetsgrupp- och individnivå
  • Framtagning genomförandeplaner på individnivå
  • Tydliggörandepedagogik

IT-tjänster, exempelvis

  • Utbildning inom Dataskyddsförordningen (GDPR) och informationssäkerhet
  • Dataskyddsombud
  • Framtagning av en ny hemsida för företag- och privatpersoner, inkl domänregistering, webbhotell- och webbmejl (vid behov). Vi utvecklar hemsidor både från befintliga WordPress-teman till webbsidor som är utvecklade helt från grunden.
  • Programmerings/scriptningshjälp (HTML5, PHP, Javascript mm).
  • Databashjälp (MSSQL, MySQL mm).

Allmän kontorsservice, exempelvis

  • Transkribering av intervjuer eller andra inspelade ljudfiler som exempelvis inspelade samtal på telefonsvar/växel. Resultatet levereras i ett lämpligt överenskommet format. För intervjuer tillhandahålls resultatet i en välstrukturerad Word-fil. Transkribering utförs på svenska, engelska samt det medicinska språket (latin och grekiska).
  • Föra anteckningar/sekreterartjänst på distans
  • Korrekturläsning
  • Språkgranskning
  • Dataregistrering
  • Fakturering
  • Personal- och löneadministrering
  • Skrivtolkning/renskrivning av pappersdokument till digitalt format.
  • Statistik. Föra statistik samt framställa rapporter med visuella grafer.
  • Framtagning mallar-/blanketter i Word- eller PDF.