Erbjudna tjänster

Faihido Administration erbjuder tjänster inom

Allmän kontorsservice
Transkribering av intervjuer eller andra inspelade ljudfiler som exempelvis inspelade samtal på telefonsvar/växel. Resultatet levereras i ett lämpligt överenskommet format. För intervjuer tillhandahålls resultatet i en välstrukturerad Word-fil. Transkribering utförs på svenska, engelska samt det medicinska språket (latin och grekiska).
Föra anteckningar/sekreterartjänst på distans
Korrekturläsning
Språkgranskning
Dataregistrering
Fakturering
Personal- och löneadministrering
Skrivtolkning/renskrivning av pappersdokument till digitalt format.
Statistik. Föra statistik samt framställa rapporter med visuella grafer.
Framtagning mallar-/blanketter i Word- eller PDF.

Vårdadministration/medicinska sekreterartjänster
Transkribering
Renskrivning
Fakturering
Personal- och löneadministration
Myndighetskontakter
Kundkontakter
Leverantörskontakt- och uppföljning

Konsulttjänster inom SoL och LSS
Framtagning av rutiner på arbetsgrupp- och individnivå
Framtagning genomförandeplaner på individnivå
Tydliggörandepedagogik

IT-tjänster
Framtagning av en egen hemsida samt mail för företag- och privatpersoner. Allt ifrån en helt egen unik design till mallbaserade hemsidor med hjälp av exempelvis WordPress-teman som anpassas till ändamålet.
Programmeringshjälp/scriptning HTML5, PHP, Javascript, SQL
Databashjälp MySQL, MSSQL