Om Faihido Administration

Hösten 2017 grundade Elin Holm företaget Faihido Administration i Stockholm.

Faihido är ett gammalt vikingaord och betyder att skriva eller efterlämna ett budskap till omvärlden; Vilket vikingarna gjorde via runstenar som efterlämnades till senare generationer.

Målsättningen med Faihido Administration är att erbjuda administrativa tjänster på distans för kunder över hela Sverige.

Med 20 års arbetslivserfarenhet inom vården som undersköterska och sedemera som vårdadministratör/medicinsk sekreterare, så är det just vårdspektrat som Elins hjärta klappar mest för.

Affärslogiken är enkel: Fasta- och rörliga kostnader för administrativ personal inom bl.a. vården kan minskas betydligt ifall man har resurser på distans. Distansarbete löser platsbrist-, kostnadsbesparingsmål- samt ger en utmärkt extra resurs vid arbetstoppar osv.

Med tillgång till mångårig specialistkompetens inom IT kan Faihido Administration även erbjuda tjänster på distans avseende framtagning av hemsidor, programmering osv. Denna kompetens gör även så att Faihido Administration kan erbjuda arbetssätt- och metoder via en rad olika tekniska lösningar. Samt även handha rent praktiska bekymmer som ljudfilsformat osv.