Att hålla föredrag gör mig varm om hjärtat!

Jag har fått fler och fler förfrågningar om att hålla föredrag, med lite olika inriktningar. Exempelvis så har jag hållit föredrag om skillnader och liknelser i hur man bedriver vård på en traditionell vårdcentral jämfört på en digital vårdgivare, utifrån ett vårdadministrativt perspektiv. Jag har även berättat om min livs resa med utbildningar, anställningar, hur jag projektlett bl.a. uppstart av nya vårdenheter, till att starta eget, med allt vad det innebar.

Under pandemin har de föredrag jag hållit varit helt digitala. Det är ett format som fungerar väl, om man tänker till hur man lägger upp föredraget. Annars håller jag gärna föredrag fysiskt om tillfälle ges.

Jag tycker det är mycket roligt att få dela med mig utav mina erfarenheter och kunskaper; Så jag tar tacksamt emot förfrågningar om föredrag!